การรีวิวที่โดดเด่น
รักษาเหงือก
j○g j○g ○
คำอธิบายอย่างละเอียด / มีความอดทนราคาเหมาะสมขั้นตอนการรักษาไม่รู้สึกเจ็บ
ttttttttest
2022-03-16 06:45:45
ฟันปลอม ฟันปลอมแบบติดแน่น
T○u T○u ○
ขั้นตอนการรักษาไม่รู้สึกเจ็บพึงพอใจในผลลัพธ์คำอธิบายอย่างละเอียด / มีความอดทนตรงต่อเวลาราคาเหมาะสมชำนาญเทคนิค/ขั้นตอนรวดเร็ว設備新穎
2022-05-13 12:42:25
แนวคิดการให้คำปรึกษา
Specializes in the prevention, diagnosis and treatment of gum, bone supporting teeth and dental implants.
คุณสมบัติแพทย์
ระดับการศึกษา
แบ่งปันความรู้ด้านสุขอนามัย
ข้อมูลกลุ่มแพทย์